SAMENWERKING

In complexe situaties bij echtscheidingen is het van groot belang dat iedereen zijn of haar taak op de juiste wijze oppakt en men blijft schakelen met elkaar. Daarbij is het van belang dat er in nog geen verkeerde keuzes zijn gemaakt. Er is kennis en expertise nodig op verschillende vlakken. Daarom geloven wij in een samenwerking van diverse disciplines. Dit levert het beste resultaat op.

De scheidingsdeskundige

ANTARES Vermogensplanning is aangesloten bij de ScheidingDeskundige. De ScheidingsDeskundige faciliteert als kenniscentrum en is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. De aangesloten scheidingsbegeleiders werken met hoogstaande documenten en houden hun kennis bij door het bijwonen van bijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en nieuwsbrieven op het gebied van echtscheidingen. De aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond versterken elkaar door kennis en vaardigheden te delen.