Asset-Class beleggen

De implementatie van onze Asset-Class portefeuilles is gebaseerd op een raamwerk van principes die zorgen voor consistentie, betrouwbare resultaten en lagere kosten voor onze beleggers. Uw beleggingsportefeuille is door onze partners voorzien van institutionele prijzen en -handelsefficiëntie.

1. Markten werken

Overal ter wereld heeft het verleden laten zien dat markten beleggers belonen voor het kapitaal dat ze beschikbaar stellen. Bedrijven concurreren met elkaar om beleggingskapitaal en miljoenen beleggers concurreren met elkaar om de aantrekkelijkste rendementen. De informatie die deze concurrentie oplevert wordt door markten snel vertaald in de koersen van effecten.

Een traditionele beleggingsaanpak streeft ernaar om de markten te verslaan door te profiteren van “verkeerde” koersen en door de toekomst te voorspellen. Maar al te vaak blijken dergelijke benaderingen echter duur en nutteloos te zijn. Voorspellingen komen niet uit en vermogensbeheerders houden op het verkeerde moment de verkeerde beleggingen aan en realiseren daardoor niet de rendementen die de markten kunnen bieden. Ondertussen floreren op kapitaal gebaseerde economieën – niet omdat de markten falen, maar omdat ze werken.

2. Beleggen vs. speculeren

De relatieve nutteloosheid van speculeren is goed nieuws voor de belegger. Dit betekent dat de koersen van beursgenoteerde beleggingen eerlijk geprijsd zijn en dat verschillen in gemiddeld rendement kunnen worden verklaard door de samenstelling van de portefeuille, niet door onjuiste prijzen. Het is zeker mogelijk om markten te verslaan, maar niet zonder de risico’s en de kosten af te wegen tegen de verwachte rendementen.

In financieel onderzoek worden de bronnen van beleggingsrendementen vastgesteld. ANTARES Vermogensplanning beschikt over de instrumenten en de ervaring om deze bronnen te benutten en beleggers te helpen bij het verwezenlijken van hun doelen.

3. Risico’s die het waard zijn om te nemen

Het rendement van beleggers staat in verhouding met het genomen risico. Door te investeren in gecompenseerde risicofactoren van de aandelen- en obligatiemarkten, worden beleggers bloot gesteld aan factoren die mogelijkheden bieden om met de tijd kapitaal op te bouwen.

Bewijs van zowel beleggers als academici leidt tot een onmiskenbare conclusie: rendementen komen voort uit risico. Opbrengsten worden zelden gerealiseerd zonder risico’s te nemen, maar niet alle risico’s resulteren in een even solide betrouwbare beloning. Onderzoek naar kapitaalmarkten in de afgelopen vijftig jaar heeft ons veel inzicht gegeven in de risico’s die het waard zijn om genomen te worden en de risico’s die dat niet zijn.

Aandelenmarkten over de hele wereld kennen een lange historie van groei. Dit komt doordat investeerders worden beloond vanwege het feit dat zij kapitaal verstrekken aan ondernemingen, die met dit kapitaal gaan ondernemen. Beleggen in betrouwbare ondernemingen is op de lange termijn het risico waard om te nemen.

4. Beleggingsdimensies

In onze visie is een dimensie een factor die verschillen in rendement verklaart, die blijvend is in verschillende tijdsperiodes, die doortastend is in verschillende markten, en die op een kosteneffectieve manier kan worden opgenomen in gediversifieerde fondsen. Deze kenmerken vergroten ons vertrouwen dat de in de historische gegevens waargenomen rendementen in de toekomst kunnen terugkeren. Kapitaalmarktonderzoek over de afgelopen 50 jaar heeft ons diepe inzichten opgeleverd in de dimensies die hogere verwachte rendementen genereren.

Veel van wat we hebben geleerd is heel eenvoudig samen te vatten. In de eerste plaats hebben aandelen hogere verwachte rendementen dan obligaties. De relatieve performance van aandelen is in hoge mate afhankelijk van de omvang van de betrokken onderneming (klein vs. groot), de relatieve prijs (waarde vs. groei) en de winstgevendheid (hoog vs. laag). In het proces van koersvorming worden door de markten verschillende kortingen op aandelenkoersen toegepast, die het verschil in onderliggend risico reflecteren. Omvang, relatieve prijs en winstgevendheid zijn variabelen – of dimensies – die ons in staat stellen om verschillen tussen deze koersen te identificeren.


Bij obligaties zijn met name twee dimensies verantwoordelijk voor de relatieve performance: looptijd en kredietkwaliteit. Langlopende obligaties zijn gevoeliger voor onverwachte veranderingen in de rentes dan kortlopende obligaties. Obligaties met een lagere kredietkwaliteit lopen een groter risico op wanbetaling dan obligaties met een hogere kredietkwaliteit.

Door na te denken over hoeveel van elke dimensie in het aandelen- en/of obligatiesegment moet worden aangehouden, kunnen beleggers het profiel voor het totale verwachte rendement van hun portefeuilles aanpassen en gemakkelijker een strategie ontwerpen die hun beleggingsdoelstellingen ondersteunt.

5. Structuur is de strategie

Succesvol beleggen betekent niet alleen het integreren van dimensies die hogere verwachte rendementen genereren, maar ook het beheersen van risico’s die de performance onnodig in gevaar kunnen brengen. Vermijdbare risico’s zijn bijvoorbeeld het aanhouden van te weinig effecten, het reageren op marktvoorspellingen ten aanzien van renteveranderingen en het uitsluitend vertrouwen op informatie van externe analisten of ratingbureaus. Voor al deze risico’s is diversificatie een essentiële tegenmaatregel. Diversificatie verkleint het effect van de willekeurige lotgevallen van individuele effecten en posities die een belegger aanhoudt om te delen in de rendementen die zich aandienen als gevolg van brede economische krachten.

Traditioneel doen vermogensbeheerders een van twee dingen: ze focussen op de selectie van afzonderlijke aandelen of ze proberen de performance van arbitraire benchmarks na te bootsen.

Wij kiezen voor een andere weg. Wij ontwerpen strategieën op basis van onderzoek in plaats van op basis van speculatie of de noodzaak om commerciële indices te volgen. Onze partners construeren fondsen op basis van de dimensies die bepalend zijn voor de verwachte rendementen.

6. Implementatie kan het verschil maken

Onderzoek en ontwerp vormen het fundament van Asset Class beleggen. Maar de langetermijnresultaten zijn afhankelijk van ons vermogen om strategieën effectief te implementeren in concurrerende markten. Implementatie heeft twee cruciale en geïntegreerde functies: fondsbeheer en trading.

ANTARES Vermogensplanning werkt voor de implementatie van zijn portefeuilles samen met Dimensional Fund Advisers. Onze belangrijkste focus ligt op het verwezenlijken van een consistente, breed gediversifieerde toegang naar de dimensies van hogere verwachte rendementen, waarbij de risico’s, de kosten en andere relevante factoren bij het nastreven van die dimensies steeds zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Ons team werkt voortdurend aan het afstemmen van strategieën op hun doelstellingen.

Door de samenwerking met Dimensional krijgen onze cliënten toegang tot een opportunistische benadering van trading. State-of-the-art desks overal ter wereld geven ons een formidabele aanwezigheid in de financiële markten, en deze grootschaligheid creëert kansen voor kosteneffectieve en lucratieve transacties.

Het resultaat: performance op basis van een krachtige combinatie van filosofie, proces en uitvoering.